93RW UNION

  1. 首页
  2. 文章内容

【打码奖励】打码排名奖励规则 浏览次数:3737

本月排行榜奖励,8月1号开始执行

第1名                  50元

第2名                  30元

第3名                  20元

第4名                  10元

第5名                    5元

第6名                    3元

第7名                    3元

第8名                    2元

第9名                    2元

第10名                  2元

第11-20名             1元
注:奖励发放时间为每月最后一天

由于利润过低,奖励一直是亏本发放,2015-11-30号开始暂停排名奖励!